Els teletreballadors demanen tornar a una oficina adaptada als nous temps i que els ajudi a conciliar millor

29/03/2021

efebe

Al cap d’un any de teletreball imperfecte, els professionals que treballen en l’espai oficina sol·liciten a les seves empreses mantenir aquesta fórmula. Però també tornar a uns espais de treball diferents, a una oficina adaptada als nous temps. Un espai de treball que permeti realitzar tasques que, executades des de casa, no faciliten la productivitat i afecten la conciliació. Un canvi de paradigma: es concilia pitjor només quan es treballa des de casa.

Aquesta és només una de les conclusions que oferim amb el Barómetro Grup Efebé 2021: Teletrabajo y la necesidad de repensar el Espacio Oficina. El propòsit d’aquesta recerca no és només saber quin ha estat l’impacte del teletreball en l’espai oficina, sinó entendre com seran les oficines a partir d’ara.

La recerca ha estat coordinada per la consultora Táctica Investigación Estratégica sobre una mostra de 896 professionals, d’entre 20 i 65 anys, tots ells treballadors d’oficina en municipis espanyols de més de 200.000 habitants.

El teletreball deixa de ser tabú

Almenys un 58% d’empreses s’han vist immerses en l’obligació de concedir alguna cosa que per a ells era un tabú, confiar que el treballador és capaç de treballar de manera autònoma. Abans de l’arribada de la Covid-19 només un 33,5% dels treballadors d’oficina tenia experiència en teletreball, passant a un 72,8% al gener de 2021. De la mateixa manera, la mitjana de dies teletreballats al nostre país ha passat de 0,7 per setmana abans de març de 2020 a 2,8 a gener de 2021.

Abans de la Covid-19 era la microempresa la que tenia major cultura de teletreball i en format més flexible, enfront de la gran empresa, amb menys penetració d’aquesta modalitat i sempre sobre protocols més rígids. Veurem d’ara endavant com l’experiència de 2020 tendirà a homogeneïtzar hàbits entre la micro i la gran empresa.

Així doncs, l’experiència final, en un ampli espectre d’empreses ha suposat un canvi en les posicions de partida: el 77% de les empreses valoren aquesta experiència com a satisfactòria i el 73% consolidaran la modalitat de teletreball: com a mínim mantindran uns mínims de teletreball aproximadament 2 dies a la setmana.

El Teletreball, una experiència NO del tot satisfactòria

Per a un 76% dels treballadors d’oficina que han teletreballat, el teletreball NO ha estat una experiència totalment satisfactòria, donant-se una situació ambivalent.  Treballar des de casa ofereix elements positius: el menor risc de contagi, millor organització del temps i especialment estalvi temps/diners en desplaçaments. Però el teletreball també comporta altres ineficiències en determinades tasques professionals que només poden obtenir-se en les oficines com per exemple el treball en equip, les limitacions tècniques o l’aïllament necessari.

Només un 11,7% dels entrevistats preferiria treballar en remot, full time, renunciant completament a l’oficina. En canvi, per al 88,3% restant l’oficina continua oferint-li avantatges.

Mentre que només un 9% de treballadors volen ser presents en l’oficina 5 dies a la setmana, el 91% esperen que es doni una consolidació futura mixta de treball. És a dir, volen combinar entre 2/3 dies de treball des de casa i/o des de l’oficina adaptada als nous temps.

Simbiosi entre la percepció d’empleats i ocupadors

Amb l’estudi en qüestió també assenyalem una alta correspondència, i simbiosi, entre el sentiment de satisfacció entre empleat i ocupador en relació a l’experiència de Teletreball fins ara. En tots dos costats només s’observa entre un 6 i 8% d’insatisfacció, respectivament. Una altra dada rellevant és que el 89% treballadors confia que la seva empresa mantindrà unes certes quotes de teletreball. Que el teletreball no ha estat una mera mesura temporal.

Canvi en les prioritats en l’espai de treball: oficina adaptada als nous temps

Els professionals que major experiència tenen en el teletreball demanen una transformació dels espais oficina. El 63% assenyala que és necessari fer canvis més enllà d’un espai segur, complementari/alternatiu i d’usos “aleatori” – sense més – sinó que ja apunten cap a l’oficina com a espai “especialitzat” per a realitzar determinades tasques que a casa – teletreballant – no s’executen de forma tan satisfactòria.

Fins ara les prioritats exigides a un espai oficina, i més durant el període Covid-19 han tingut a veure amb el benestar ambiental i la salut. A partir d’ara les prioritats i les demandes de transformació de les oficines són més racionals i apunten a resoldre de forma integrada la funcionalitat de l’espai depenent de la mena d’activitat i les eines que s’utilitzen.

D’aquesta manera sorgeix un clúster que integra diverses prioritats: connectivitat, dispositius (hard/soft); acústica-insonorització, distància entre persones, rendiment i productivitat i la polivalència d’espais. Elements que passen a conformar un concepte híbrid: ergonomia de l’espai, clau per a repensar l’espai i la funció d’una oficina.

oficina adaptada a los nuevos tiempos

Repensar l’espai de treball/oficina, amb quina funció?

El Baròmetre conclou que en aquest mix semipresencial/semi remot, l’oficina física continua jugant un paper clau. Doncs, haurà de convertir-se en una oficina adaptada als nous temps. Llavors, quines tasques és millor realitzar dins de l’espai oficina i quines tasques fora d’aquest?

Les empreses han de promoure la conveniència de tornar a l’oficina adaptada als nous temps

Aquesta nova organització del treball l’ha de liderar l’empresa. Doncs, ha de ser l’encarregada de dirigir, assentar criteris i enfortir una cultura mixta de treball que sigui beneficiosa per a totes dues parts. Una nova organització del treball que combini: treball en remot a casa i treball en remot o presencial en oficina.

Les oficines no sols hauran d’oferir alguna cosa que sigui distintiva, seductora i friendly perquè l’empleat desitgi tornar a l’oficina adaptada als nous temps. L’empresa haurà de redefinir un espai pràctic, funcional i idoni per a l’execució de determinades funcions que a casa no es realitzen de manera eficient.

Com assenyala el nostre Baròmetre, aquests canvis han d’agilitar-se (es preveu al setembre major normalització sanitària i el retorn generalitzat a les oficines). Només un 26% de les oficines ha fet reformes, que no han anat més enllà de ser mesures reactives provisionals lligades a l’actual situació sanitària. Encara disten molt de constituir canvis estructurals, reals que responguin a un disseny pensat i basat en la reorganització del nou paradigma del treball in/out.

Per poder descarregar el contingut, si us plau faciliti’ns la seva adreça de correu electrònic.

Gràcies! La seva descarrega ja s’ha iniciat!

Alguna cosa ha anat malament, intenteu de nou més tard.

Si us plau revisi els camps marcats.