Com s’aplica la Metodologia Agile a un projecte

10/08/2021

efebe

El món laboral canvia a un ritme imparable, de forma que les oficines s’han d’adaptar a aquest frenetisme, per no deixar d’estar al dia en cap moment. Són diferents els factors que afecten en aquest sentit, des de la complexitat actual del mercat, les noves tendències que sorgeixen en aquest i la seva conseqüent inestabilitat o també l’auto-exigència de voler créixer i innovar en tot moment.

Les oficines són aquells espais on les persones passen més temps en el seu dia a dia, per tant, es converteixen en un factor determinant de l’equilibri que es construeix entre la vida personal i laboral. D’aquesta manera, tenim interès per estar a gust treballant i sentir-nos satisfets i concentrats amb allò que estem fent. En aquests moments, la forma tradicional de treballar està quedant obsoleta, i d’aquí sorgeixen noves formes de treballar.

Què és la Metodologia Agile?

Actualment existeix l’anomenada Metodologia Agile, un conjunt de valors i principis innovadors que permeten redefinir i reorganitzar l’activitat laboral, dividint la feina en projectes amb terminis més reduïts per tal d’evitar la dispersió i centrar al màxim l’atenció en cada tasca.

  1. Lliurament de projectes: el treball es divideix en fases que en la mesura del possible s’executen una per setmana.
  2. Millora la qualitat tècnica i de disseny: incrementa la qualitat de la feina i es minimitzen els errors que hi pugui haver en els projectes.
  3. Augment del compromís: un desenvolupament sostenible dels empleats genera consciència de grup, i els fa sentir més integrats i satisfets.
  4. Autogestió del personal: les jerarquies solen crear dependència pel que fa a la presa de decisions de manera que els equips de treball han d’organitzar-se internament per si mateixos.
  5. Més rapidesa i simplicitat: en aquest cas les tasques seran com més senzilles millor per poder ser executades dins el termini establert.
  6. Augment de la productivitat: en assignar millor els recursos, i de forma més dinàmica, millora la producció segons les prioritats que tingui l’empresa.
  7. Satisfacció del client: és imprescindible aconseguir que el client estigui satisfet i aquesta metodologia permet treballar aspectes més adaptats i centrats completament.
  8. Major proximitat: per aconseguir els resultats òptims és important aconseguir un clima solidari i de confiança entre les persones que el porten a terme. A més, la comunicació és imprescindible. A través de reunions periòdiques entre empleats i amb els clients de cada un dels projectes.

Com aplica Efebé la Metodologia Agile en els seus projectes

Grup Efebé transformem espais amb la possibilitat de treballar en qualsevol posició assegut, de peu o en un sofà i butaques fent networking, cosa que millora substancialment l’experiència laboral i a més millora la productivitat dels seus participants.

Per tal d’accelerar l’execució i el desenvolupament de noves idees i que siguin més focalitzades, l’equip d’Efebé compartim aquests ideals a l’hora de treballar. Funcionem a través de projectes i busquem sempre adaptar-nos a millores que sorgeixin, però encara ens queda molt per aprendre i millorar. Així doncs, creiem necessària una adaptació a aquests canvis constants. Per tant, intentem inculcar als nostres clients els valors necessaris per convertir les seves oficines en espais saludables.

Posts relacionats

Per poder descarregar el contingut, si us plau faciliti’ns la seva adreça de correu electrònic.

Gràcies! La seva descarrega ja s’ha iniciat!

Alguna cosa ha anat malament, intenteu de nou més tard.

Si us plau revisi els camps marcats.